Vymáhání práv cestujících v letecké dopravě

Poskytujeme našim klientům komplexní právní služby v oblastech spojených s vymáháním náhrady škody vzniklé cestujícím v letecké dopravě, a to zejména dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. Uvedené nařízení stanovuje společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů.

Naše advokátní kancelář nabízí zejména tyto služby související s vymáháním práv cestujících

  • právní posouzení nároku na náhradu škody vzniklé v důsledku zpoždění letu, zrušení letu nebo odepření nástupu na palubu letadla
  • zastupování při mimosoudním jednání s leteckým dopravcem včetně vyhotovení předžalobní výzvy
  • příprava žaloby nebo návrhu na vydání platebního rozkazu
  • zastupování v soudních, rozhodčích a arbitrážních řízeních o náhradu škody cestujícím
  • sepis návrhu na výkon rozhodnutí (exekuci) a zastupování ve vykonávacím (exekučním) řízení
  • spolupráce s exekutorskými úřady při vymáhání povinností leteckých dopravců

Zastupovali jsme již desítky klientů ve sporech s českými i zahraničními leteckými dopravci o náhradu škody. Máme zkušenost, že mnoho těchto sporů končí po odeslání předžalobní výzvy naší advokátní kanceláří a klienti tak dostanou náhrady škody, aniž by museli být účastníky soudního řízení a vznikaly jim jakékoli náklady.

Pokud jste byli účastníky letu zpožděného více než 3 hodiny, došlo ke zrušení vašeho letu nebo vám byl odepřen přístupu na palubu kontaktujte nás prostřednictvím formuláře níže. Úvodní analýza nároku je zdarma. Naše právní služby hradíte až v případě, že vám letecký přepravce vyplatí náhradu škody. Vymáhání pohledávky vás tedy nic nestojí.

Máte zájem o tuto službu? Napište nám!