Profil

Ladislav Drha

Ladislav Drha

Ladislav Drha je zakladatelem a vedoucím advokátem kanceláře.

V letech 2007 až 2012 působil v Asociaci pro mezinárodní otázky, nevládní organizaci působící v oblasti mezinárodních vztahů. Od roku 2011 do roku 2015 byl součástí týmu advokátní kanceláře Mgr. Luďka Vrány a JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D. V roce 2014 absolvoval odbornou stáž u Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku, kde působil v kabinetu předsedy Tribunálu, Marca Jaegera. Od roku 2016 vede vlastní advokátní kancelář.

Ladislav Drha je absolventem právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Absolvoval rovněž právnickou fakultu na Université Toulouse 1 Capitole ve Francii, kde v roce 2011 obdržel univerzitní diplom z práva Evropské unie a následně v roce 2013 magisterský diplom v oboru mezinárodního, evropského a srovnávacího práva se zaměřením na hospodářskou soutěž Evropské unie.

Ladislav Drha zastupuje klienty před soudy ve sporech vyplývajících zejména z občanského a obchodního práva, specializuje se na právo obchodních korporací a smluvní právo. V oblasti nemovitostního práva se svým týmem asistoval při realizaci několika developerských projektů. Jako obhájce úspěšně působí v několika trestních řízeních. Rovněž poskytuje právní služby ve Francii a Lucembursku společně se svými francouzskými a lucemburskými kolegy.

V průběhu své předchozí praxe získal také zkušenosti v oblasti správního práva a práva hospodářské soutěže, kde se podílel na zastupování klientů v řízení před Evropskou komisí a Soudním dvorem Evropské unie v Lucemburku.

Ladislav Drha hovoří česky, anglicky a francouzsky.


Mathilde Caussade

Mathilde Caussade

Mathilde Caussade je vedoucí advokátkou v Paříži odpovědnou za oblast francouzského práva.

Mathilde Caussade je zapsaná jako advokátka v Pařížské advokátní komoře a podílí se na francouzsko-českých případech. Je absolventkou právnické fakulty na Université Toulouse 1 Capitole ve Francii, kde obdržela magisterský diplom v oboru Arbitráže a soudní spory a také diplom z práva Evropské unie.

Během svých studií absolvovala odborné stáže zejména u francouzského soudu Cour d'appel de Paris. Mathilde získala cenné zkušenosti také v předních pařížských advokátních kancelářích. V současnosti se jako advokátka zejména podílí na poskytování právních služeb v oblasti občanského, obchodního, pracovního a rodinného práva, a to jak na úrovni konzultací, tak v řízení před soudy. V Paříži vede tým advokátů podílejících se na mezinárodních případech s česko-francouzským prvkem.

Mathilde Caussade hovoří francouzsky, anglicky a španělsky.