Akciovky po novele

Autor: Nikola Szabó (28. 01. 2021)

Akciovky po novele

Nový rok přinesl změny v řízení monistických akciových společností.

Statutární ředitelé zmizí z rejstříku a tyto společnosti bude řídit jediný orgán, správní rada. O těchto změnách mluvil Ladislav Drha pro článek v e15