Právo Francie a Lucemburska

Franncouzské právo

Ladislav Drha, advokátní kancelář se vedle českého práva specializuje na poskytování právních služeb ve frankofonních oblastech, zejména pak na území Francie a Lucemburska. Díky přímému zastoupení v těchto zemích jsme schopni v krátkém čase poskytnout vysoce profesionální služby našich francouzských a lucemburských kolegů.

Co nás odlišuje

Advokáti zapsaní u České advokátní komory jsou oprávněni poskytovat právní služby pouze v rámci práva České republiky a mezinárodního práva (pro poskytování v oblasti práva jiného státu musí získat povolení) a nemohou se tedy zpravidla vyjadřovat k otázkám zahraničního práva.

U nás se na Vašem případu vždy podílí francouzský nebo lucemburský advokát, a to již od samého počátku spolupráce s Vámi. Právě tato skutečnost nás odlišuje od mnoha jiných advokátních kanceláří, které Vám zpravidla pouze zprostředkují kontakt nebo zajistí komunikaci. U nás dostáváte komplexní služby na jednom místě.

Rozsah služeb

V naší kanceláři nabízíme svým klientům komplexní právní služby týkající se práva Francie a Lucemburska. Své služby poskytujeme ve všech odvětvích práva těchto zemí, a to jak v oblasti poradenství a smluvního práva (nesporná agenda) tak v oblasti zastupování v soudních a jiných řízeních.

Rozsah služeb poskytovaných na území Francie a Lucemburska je shodný s rozsahem služeb poskytovaných na území České republiky, se kterými se můžete seznámit zde.

  • poskytujeme právní konzultace ve všech oblastech práva
  • zpracováváme právní analýzy a odborná vyjádření
  • poskytujeme komplexní asistenci při vstupu na francouzský a lucemburský trh (analýza právního prostředí, vyřizování nezbytných povolení, zastupování ve správních řízeních)
  • sepis právních dokumentů v souladu s právem daného státu
  • zastupování ve všech řízeních před orgány státní správy a samosprávy
  • zastupování v soudních řízeních na území těchto států
  • asistence při mimosoudním řešení sporů

Naše služby poskytujeme na celém území Francie a Lucemburska.

Zkušenosti

Naše advokátní kancelář v současné době zastupuje české obchodní společnosti v několika civilních řízeních před francouzskými soudy. Zároveň zastupujeme klienty jakožto věřitele v rámci insolvenčních řízení s francouzskými společnostmi, u nichž byl prohlášen úpadek. V minulosti jsme poskytli služby českým klientům v trestním řízení a rovněž jsme zastupovali v rozvodových řízeních.

V naší kanceláři v Praze máme zkušenosti s francouzským právem a s ohledem na množství vyřešených případů také známe praktický postup soudních a správních orgánů těchto zemí. Tyto znalosti a zkušenosti nám umožňují efektivně spolupracovat s našimi klienty a zaměřit se na informace podstatné pro úspěšné vedení případu. Stejně tak naši francouzští kolegové mají zkušenosti s českou klientelou a jsou tak schopni lépe pochopit potřeby a zájmy českých klientů.

Standardy spolupráce

V naší kanceláři v Praze se Vám vždy bude věnovat česky hovořící advokát, který pro Vás bude partnerem po celou dobu naší spolupráce. Není tedy třeba z Vaší strany znalost žádného cizího jazyka, nemusíte ani nikam cestovat. Vysokou kvalitu poskytovaných služeb zaručuje vždy účast našeho francouzského nebo lucemburského kolegy při řešení Vašeho případu.

Veškeré právní poradenství, odborné analýzy a vyjádření jsou interně vždy zpracovávány advokáty příslušného státu, kteří v tomto státě soustavně vykonávají praxi. Vám se však dostává vyjádření vždy v českém jazyce s příslušným vysvětlením tak, abyste dané záležitosti porozuměli v souvislostech a mohli tak činit informovaná rozhodnutí.

Také zastupujeme klienty ve správních a soudních řízeních přímo na území Francie a Lucemburska. Pokud tedy potřebujete podat žalobu, vymáháte pohledávku, jste účastníky soudního nebo správního řízení, nemusíte už v těchto zemích hledat advokáta, který by Vás zastupoval. V naší kanceláři v Praze s Vámi vše probereme v českém jazyce a převezmeme Vaše právní zastoupení. Vše ostatní už zařídíme za Vás.

Spolupracujeme se soudním tlumočníkem, který překládá podklady, které nám předáte. Zajišťujeme si překlady pouze v rozsahu, který je opravdu nezbytný, a tím šetříme Vaše náklady. My totiž víme, co potřebujeme.


Jsme zapsáni v seznamu frankofonních advokátů vedeném Velvyslanectvím ČR v Paříži.

Velvyslanectví ČR v Paříži

Naše advokátní kancelář je členem
Francouzsko-české obchodní komory.

Francouzsko-česk obchodní komora