Skupina C2H – insolvenční řízení

Nabízíme právní pomoc věřitelům investiční skupiny C2H formou zastupování v případném insolvenčním řízení a vyjednávání podmínek uspokojení jejich pohledávek. Seskupujeme menší a střední věřitele a organizujeme společný postup ve věci. Společně mají věřitelé šanci dosáhnout lepších podmínek uspokojení svých pohledávek.

  • Finanční skupina C2H umožňovala investice prostřednictvím dluhopisových a směnečných programů. V roce 2020 se však zejména díky epidemii Covid-19 dostala do finanční krize. Hlavní příčinou bylo povinné uzavření obchodů, které tvoří výraznou část příjmů této skupiny.
  • Je zatím nejisté, jestli společnosti pietro filipi a KARA Trutnov dosáhnou na reorganizaci.
  • U společnosti pietro filipi stores již bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku konkurzem.
  • Vzhledem k vyhlášení úpadku na tyto společnosti je vysoce pravděpodobné, že se do finančních problémů dostanou i některé společnosti skupiny C2H, kdy tyto společnosti byly alespoň částečně závislé při uspokojování svých závazků vůči investorům na ziscích z upadajících společností. S největší pravděpodobností tedy dojde k dominovému efektu.
  • Kvůli množství společností ve skupině C2H, a jejich rozdílným funkcím v rámci skupiny je však třeba identifikovat které společnosti investorům dluží, jaká je jejich platební morálka a tedy jestli by měl být podaný návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo ne.
  • Výše pohledávek dosahuje podle předběžných informací stovek milionů českých korun. Významnou část věřitelů tvoří drobní nezajištění věřitelé.

Pro naše klienty se snažíme o společný a koordinovaný postup s cílem zajistit co nejlepší podmínky uspokojení. Rovněž naše klienty pravidelně informujeme o vývoji v případu a poskytujeme jim srozumitelný komentář.

Kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře na našich webových stránkách nebo se přihlaste k odběru aktuálních informací ve formuláři níže a my vás budeme kontaktovat. Rovněž nás můžete kontaktovat emailem na office@ak-drha.cz.