Problém pro tisíce akciovek. Kdo je tady ředitel?

Autor: Ladislav Drha (14. 01. 2021)

Problém pro tisíce akciovek. Kdo je tady ředitel?

Novoroční novela zákona o obchodních korporacích přinesla změnu ohledně „monistických“ akciových společností. Tedy těch, které namísto představenstva a dozorčí rady měly za statutára takzvaného statutárního ředitele a jako dozorčí orgán správní radu.

Namísto statutárního ředitele – tento institut novela zrušila – bude správní rada napříště jak statutárním, tak kontrolním orgánem. Na aktualizaci stanov mají tyto akciovky čas sice až do 1. ledna 2022, otálení se změnou však řadě z nich může zkomplikovat život už dnes.

Jak těmto problemům předejít, jsme poradili v novém článku pro server Peníze.cz.