Aktuality - Ladislav Drha
Article name

Jak v podnikání přimět pronajímatele k úpravě nájemného aneb vybrané právní kličky

13. 05. 2020 | Ladislav Drha

V dnešním článku se zaměříme na problematiku placení nájemného v souvislosti se soušasnými opatřeními vlády, která tvrdě dopadla na podnikatele. Přečtěte si, jaké možnosti můžete jako podnikatel využít a na co si dát pozor.

Celý článek
Article name

Home office v době koronaviru pohledem práva

06. 04. 2020 | Ladislav Drha

Často se v současné době, kdy propukla pandemie koronaviru, skloňují v médiích dohody o převedení zaměstnanců do režimu práce z domova, tzv. home office. Při zohlednění těchto mimořádných událostí považujeme za vhodné zmínit některé právních aspekty home office.

Celý článek
Article name

Veřejné zakázky v době koronaviru

04. 04. 2020 | Ladislav Drha

Koronavirus je v současnosti nežhavějším tématem, jehož šíře v posledních měsících plní titulky médií, poslední opatření vlády pak mají dopad na životy nás všech, což se projevuje i v soukromoprávních ujednáních, ale také v oblasti veřejných zakázek.

Celý článek
Article name

Je do očí bijící takhle změnit způsob vydávání opatření, komentuje vládní kličku Ladislav Drha

27. 03. 2020 | Ladislav Drha

V souvislosti s šířením nákazy koronavirem stát přijal řadu opatření, kterými byla podstatně omezena práva všech obyvatel. Řada podnikatelů musela svou činnost zcela zastavit či významným způsobem omezit. Vyvstává otázka, zda by stát neměl lidem vzniklé škody nějak kompenzovat. O tomto tématu jsme si povídali s advokátem Mgr. Ladislavem Drhou.

Celý článek
Article name

Dopady koronaviru na smluvní vztahy

25. 03. 2020 | Ladislav Drha

Pandemie koronaviru je v současnosti nejaktuálnějším tématem, jehož šíře ovlivnila životy nás všech. Ostatně zásadní dopad má i do ekonomické sféry na smluvní vztahy, zejména na ty odběratelsko-dodavatelské. V posledních dnech se na nás obrací množství obchodních společností a podnikatelů s dotazy, jak postupovat při plnění svých závazků z uzavřených smluv v této složité době a jaké sankce jim hrozí při nesplnění.

Celý článek
Article name

Jaký dopad má šíření onemocnění koronaviru na pracovněprávní vztahy?

24. 03. 2020 | Ladislav Drha

Současné události, zejména přijetí několika krizových usnesení Vlády České republiky, mají přímý dopad na zaměstnance a zaměstnavatele. V této souvislosti je vhodné připomenout některá ustanovení zákoníku práce, která se za této výjimečné situace jeví jako podstatná.

Celý článek
Article name

Náhrada škody od státu v důsledku krizových opatření

18. 03. 2020 | Ladislav Drha

V souvislosti s uzavřením obchodů či omezením restauračních zařízení se na veřejnosti rozvířila diskuze o potenciální možnosti domáhat se od státu náhrady škody. Zjistěte jak na to.

Celý článek
Article name

Bezplatné odstoupení od smlouvy o zájezdu v souvislosti se šířením koronaviru

12. 03. 2020 | Ladislav Drha

V důsledku obav z šíření nákazy koronavirem řada lidí musela zrušit své zájezdy a cesty do zahraničí. Jaké by takové zrušení vlastně mělo finanční následky a zda vzniká nárok na bezplatné storno svého zájezdu, se dočtete v článku.

Celý článek