Aktuality
Article name

Home office v době koronaviru pohledem práva

06. 04. 2020 | Ladislav Drha

Často se v současné době, kdy propukla pandemie koronaviru, skloňují v médiích dohody o převedení zaměstnanců do režimu práce z domova, tzv. home office. Při zohlednění těchto mimořádných událostí považujeme za vhodné zmínit některé právních aspekty home office.

Celý článek
Article name

Veřejné zakázky v době koronaviru

04. 04. 2020 | Ladislav Drha

Koronavirus je v současnosti nežhavějším tématem, jehož šíře v posledních měsících plní titulky médií, poslední opatření vlády pak mají dopad na životy nás všech, což se projevuje i v soukromoprávních ujednáních, ale také v oblasti veřejných zakázek.

Celý článek
Article name

Máte zakoupený nebo dokonce zaplacený zájezd do zahraničí? O vašich možnostech napsal server Investujeme.cz.

30. 03. 2020 | Radek Mikulka

Současná nejistá situace spojená s nouzovým stavem dává vzniknout velkému množství otázek. Jedním s hlavních témat jsou dovolené a již zakoupené zájezdy. K této problematice poskytl svůj právní názor jeden z našich advokátů Mgr. Ladislav Drha serveru investujeme.cz.

Celý článek
Article name

Je do očí bijící takhle změnit způsob vydávání opatření, komentuje vládní kličku Ladislav Drha

27. 03. 2020 | Ladislav Drha

V souvislosti s šířením nákazy koronavirem stát přijal řadu opatření, kterými byla podstatně omezena práva všech obyvatel. Řada podnikatelů musela svou činnost zcela zastavit či významným způsobem omezit. Vyvstává otázka, zda by stát neměl lidem vzniklé škody nějak kompenzovat. O tomto tématu jsme si povídali s advokátem Mgr. Ladislavem Drhou.

Celý článek
Article name

Krizová opatření nyní pod hlavičkou Ministerstva zdravotnictví. Jak to bude s náhradou škody?

26. 03. 2020 | Nikola Szabó

Opatření vlády se nyní bude opírat o zákon o ochraně veřejného zdraví. Zda tato změna bude mít vliv na náhradu škody při nouzovém stavu a popřípadě jaký. Na toto téma poskytl svůj právní pohled Mgr. Ladislav Drha serveru Peníze.cz.

Celý článek
Article name

Dopady koronaviru na smluvní vztahy

25. 03. 2020 | Ladislav Drha

Pandemie koronaviru je v současnosti nejaktuálnějším tématem, jehož šíře ovlivnila životy nás všech. Ostatně zásadní dopad má i do ekonomické sféry na smluvní vztahy, zejména na ty odběratelsko-dodavatelské. V posledních dnech se na nás obrací množství obchodních společností a podnikatelů s dotazy, jak postupovat při plnění svých závazků z uzavřených smluv v této složité době a jaké sankce jim hrozí při nesplnění.

Celý článek
Article name

Jaký dopad má šíření onemocnění koronaviru na pracovněprávní vztahy?

24. 03. 2020 | Ladislav Drha

Současné události, zejména přijetí několika krizových usnesení Vlády České republiky, mají přímý dopad na zaměstnance a zaměstnavatele. V této souvislosti je vhodné připomenout některá ustanovení zákoníku práce, která se za této výjimečné situace jeví jako podstatná.

Celý článek
Article name

Home office a jak to funguje z právního hlediska

20. 03. 2020 | Radek Mikulka

V souvislosti s krizovými opatřeními bylo zaměstnavatelům vládou doporučeno zavést nebo umožnit home office, kde to jen bude možné. Legislativními podmínkami pro práci z domova se zabýval server e15.cz, kterému poskytl svůj právní pohled Mgr. Ladislav Drha.

Celý článek