Aktuality
Article name

Co přináší zákon, který má ochránit cestovní kanceláře proti krachu?

15. 04. 2020 | Nikola Szabó

Podívejte se na naše vyjádření k tomuto návrhu zákona na portálech Peníze.cz a Investujeme.cz.

Celý článek
Article name

Dopady úpadku společnosti na podnikatele

08. 04. 2020 | Nikola Szabó

Současná situace vám nedovoluje pokračovat v podnikání nebo zaniká společnost, kde jste "statutárem"? Vyzpovídali jsme Mgr. Ladislava Drhu o tom, jaké důsledky má insolvence společnosti a jak tuto situaci řeší současná vládní opatření.

Celý článek
Article name

Home office v době koronaviru pohledem práva

06. 04. 2020 | Ladislav Drha

Často se v současné době, kdy propukla pandemie koronaviru, skloňují v médiích dohody o převedení zaměstnanců do režimu práce z domova, tzv. home office. Při zohlednění těchto mimořádných událostí považujeme za vhodné zmínit některé právních aspekty home office.

Celý článek
Article name

Veřejné zakázky v době koronaviru

04. 04. 2020 | Ladislav Drha

Koronavirus je v současnosti nežhavějším tématem, jehož šíře v posledních měsících plní titulky médií, poslední opatření vlády pak mají dopad na životy nás všech, což se projevuje i v soukromoprávních ujednáních, ale také v oblasti veřejných zakázek.

Celý článek
Article name

Máte zakoupený nebo dokonce zaplacený zájezd do zahraničí? O vašich možnostech napsal server Investujeme.cz.

30. 03. 2020 | Radek Mikulka

Současná nejistá situace spojená s nouzovým stavem dává vzniknout velkému množství otázek. Jedním s hlavních témat jsou dovolené a již zakoupené zájezdy. K této problematice poskytl svůj právní názor jeden z našich advokátů Mgr. Ladislav Drha serveru investujeme.cz.

Celý článek
Article name

Je do očí bijící takhle změnit způsob vydávání opatření, komentuje vládní kličku Ladislav Drha

27. 03. 2020 | Ladislav Drha

V souvislosti s šířením nákazy koronavirem stát přijal řadu opatření, kterými byla podstatně omezena práva všech obyvatel. Řada podnikatelů musela svou činnost zcela zastavit či významným způsobem omezit. Vyvstává otázka, zda by stát neměl lidem vzniklé škody nějak kompenzovat. O tomto tématu jsme si povídali s advokátem Mgr. Ladislavem Drhou.

Celý článek
Article name

Krizová opatření nyní pod hlavičkou Ministerstva zdravotnictví. Jak to bude s náhradou škody?

26. 03. 2020 | Nikola Szabó

Opatření vlády se nyní bude opírat o zákon o ochraně veřejného zdraví. Zda tato změna bude mít vliv na náhradu škody při nouzovém stavu a popřípadě jaký. Na toto téma poskytl svůj právní pohled Mgr. Ladislav Drha serveru Peníze.cz.

Celý článek
Article name

Dopady koronaviru na smluvní vztahy

25. 03. 2020 | Ladislav Drha

Pandemie koronaviru je v současnosti nejaktuálnějším tématem, jehož šíře ovlivnila životy nás všech. Ostatně zásadní dopad má i do ekonomické sféry na smluvní vztahy, zejména na ty odběratelsko-dodavatelské. V posledních dnech se na nás obrací množství obchodních společností a podnikatelů s dotazy, jak postupovat při plnění svých závazků z uzavřených smluv v této složité době a jaké sankce jim hrozí při nesplnění.

Celý článek